5 otázek, nad kterými by se měl zamyslet každý budoucí podnikatel | Hlidáček

Comments are Closed Posted on

1. Mám potřebné osobní vlastnosti?
 
Zcela zásadní otázka, která vyžaduje důkladné zvážení. Ne každý člověk má všechny předpoklady k tomu být úspěšným podnikatelem. Můžete být nejlepším programátorem v oboru a přesto nebudete schopni vést vlastní firmu. Nestačí jen orientace v daném odvětví, je i třeba logického a strategického uvažování. Schopnost efektivní komunikace s lidmi, správná organizace práce i vlastního času, kreativita a dostatek invence a v neposlední řadě odolnost vůči stresovým situacím, to je základní „výbava“ každého schopného podnikatele.
prázdný papír
 
2. Mám dostatek odborných znalostí?
 
Výborná orientace v daném oboru je pro úspěšné podnikání nezbytná. Jen těžko můžete přesvědčivě nabízet nějaký produkt či službu, pokud Vám chybí odborné znalosti a zkušenosti. Absence takovýchto znalostí bývá často patrná např. v pohostinství či ubytovacích službách, kde není žádnou výjimkou, že provozovatelé těchto zařízení jsou lidé bez odpovídajícího vzdělání a předchozí praxe. Nedokážou se vcítit do potřeb zákazníka a tudíž ani pochopit jeho mentalitu. Dalším důležitým faktorem, který bývá v tomto ohledu podceňován, je průběžné sebevzdělávání a sledování aktuální situace na trhu či nových „trendů“.
 zápis podnikatele
3. Co od podnikání očekávám?
 
Velmi podstatné je si hned na počátku ujasnit, kam vlastně směřuji a čeho chci ve své činnosti dosáhnout. Stanovit si dlouhodobý marketingový plán a vytyčit jasné a hlavně reálné cíle. Heslo ,,Nějak to dopadne“ do podnikání rozhodně nepatří.
 
4. Budu konkurenceschopný/á?
 
Důkladný průzkum trhu je nezbytnou součástí přípravy na podnikatelskou činnost. Musíte zjistit, jak silná je v dané oblasti konkurence a najít její slabiny. Ať už Váš strategický plán bude vypadat jakkoliv, hlavní roli by v něm vždy měl hrát důraz na kvalitu nabízených služeb, neboť jenom tak si můžete nově získané zákazníky udržet.
 
5. Budu se muset kvůli podnikání zadlužit?
 
Finanční otázka je v této věci naprosto zásadní. Je třeba pečlivě zvážit, jak velké riziko jste ochotni a hlavně schopni podstoupit. Máte potřebný kapitál pro rozjezd Vašeho podnikání nebo budete potřebovat úvěr či jinou formu financování? A v případě, že se Váš záměr nezdaří, jak velká bude následná finanční zátěž? Pamatujte, přílišné riskování se nevyplácí a může Vám ve finále „zlomit vaz“. V souvislosti s finanční otázkou je také nutné si ujasnit, zda-li budete podnikat jako fyzická osoba (živnostník) nebo právnická osoba (obchodní společnost). Vyřízení živnosti je rychlejší, jednodušší a levnější, tudíž vhodnější pro začínající drobné podnikatele. Na druhou stranu živnostník ručí za případné závazky veškerým svým majetkem. Založení obchodní společnosti je administrativně i finančně náročnější (nutný vklad základního kapitálu a vedení účetnictví), ovšem vlastník (nebo vlastníci) neručí za závazky společnosti soukromým majetkem.